Mirrors & glass

round matrix

element black glass 

element white glass